Collage

Detalj «Måltid 1»
Atelier
Detalj «Kohort 1»
«Måltid 2» i arbeid
Atelier 2 x «Kohort» i arbeid
Utstilling i drivhuset Kunst Rett Vest 2020
Detalj «Today is a Good Day»
Detalj «Today is a Good Day»
«Integritet» Galleri Albin Art 2019
Detalj «Mye å bære på»
Detalj «Å stå i det»
Atelier
Detalj «Mens jeg lever»
Detalj
Bærumsutstillingen, Bærum Kunsthall 2020, «Mens jeg lever»
Detalj «Vi er her vi også»
Detalj «Den gamle»
Utsnitt «Den gamle»
Detalj «Avstand – Motstand»
Detalj «Måltid 1»
Detalj «I’m so Thankful I had a Childhood Before Technology Took Over»
Detalj «Innsikt 1»
«Integritet»
Rådhusgalleriet 2016
Detalj «Intuisjon 1»
«Måltid 2»
Atelier
«Integritet» hos ny eier
Åpent atelier Kunst Rett Vest 2020
Detalj «Brottsjø»
Åpent atelier Kunst Rett Vest 2018
Åpent atelier Kunst Rett Vest 2020
Detalj «Integritet»