Artist Statement

I tradisjon både fra billedkunst, eventyr og fortellinger bruker jeg dyr som virkemiddel i bildene mine. I John Bergers essay Why Look at Animals (1977) sies det at dyret var den første metaforen for mennesket. I dyrets blikk ser mennesket seg selv.
 
I arbeidene mine plasserer jeg dyrene inn i vår verden  – i interiører, i hverdagssituasjoner, eller de opptrer påkledd. Jeg prøver å lete frem trekk som styrke, sårbarhet og ømhet i dyreuttrykkene, og gjennom det vise noe av det grunnleggende menneskelige.
 
Det er en slags eventyrbilder, eller fabler, jeg maler, og selv om det er menneskelige følelser jeg søker å fange, ønsker jeg samtidig å løfte dyrene frem og si noe om deres egenverdi. 
Jeg lar dyrene ofte møte oss med et direkte blikk   –  som om det er selve naturen som ser på oss og rammer oss med blikket sitt. Bildene blir dermed også en kommentar til en virkelighet, en verden og en natur som oppleves stadig mer uforutsigbar. 
   

 

Spør bare dyrene og de skal lære deg, spør fuglene under himmelen og de skal opplyse deg. Snakk med jorden og den skal lære deg, og fiskene i havet fortelle” 
 
Jobs bok
 
 
It has long been a tradition in visual arts, fairy tales and legends to use animals as an artistic device, as I do in my paintings. John Berger states in his essay “Why Look at Animals “(1977) that the animal was the first metaphor of man and that man becomes aware of himself returning the look of an animal.
In my work I bring animals into the human world – in interiors, in everyday situations or fully clothed.
I seek to lay bare emotions such as strength, vulnerability and tenderness in their expressions, and thereby convey something fundamental about what it is to be human.
My paintings can be seen as fairy tale images, or fables, and whilst my main concern is to capture human emotions, I also want to give prominence to the animals themselves and say something about their intrinsic value.
The animals often meet the viewer’s gaze directly – as if nature itself is trying to pass on an essential message. Thus, the paintings also seek to provide a commentary on a reality, a world, and a nature that is perceived as increasingly unpredictable.

 

“Just ask the animals, and they will teach you. Ask the birds of the sky, and they will tell you. Speak to the earth, and it will instruct you. Let the fish in the sea speak to you.”
Book of Job