Artist statement:

I tradisjon både fra billedkunst, eventyr og fortellinger bruker jeg dyr som virkemiddel i bildene mine. I John Bergers essay Why Look at Animals (1977) sies det at dyret var den første metaforen for mennesket. I dyrets blikk ser mennesket seg selv.

I arbeidene mine plasserer jeg dyrene inn i vår verden  – i interiører, i hverdagssituasjoner, eller de opptrer påkledd. Jeg prøver å lete frem trekk som styrke, sårbarhet og ømhet i dyreuttrykkene, og gjennom det vise noe av det grunnleggende menneskelige.

Det er en slags eventyrbilder, eller fabler, jeg maler, og selv om det er menneskelige følelser jeg søker å fange, ønsker jeg samtidig å løfte dyrene frem og si noe om deres egenverdi. Jeg lar dyrene ofte møte oss med et direkte blikk   –  som om det er selve naturen som ser på oss og rammer oss med blikket sitt. Bildene blir dermed også en kommentar til en virkelighet, en verden og en natur som oppleves stadig mer uforutsigbar.    

«Spør bare dyrene og de skal lære deg, spør fuglene under himmelen og de skal opplyse deg. Snakk med jorden og den skal lære deg, og fiskene i havet fortelle» 

Jobs bok