Emmy Harnes f.1963

Billedkunstner. Født og oppvokst på Harøy i Møre og Romsdal. Bor og arbeider på Haslum i Bærum.

Visual artist. Born and raised on an island on the north-western coast of Norway. Lives and works in Haslum near Oslo.

 

Artist statement:

I tradisjon både fra billedkunsten og fra fabler og fortellinger, bruker jeg dyr i bildene mine for å uttrykke menneskelige følelser.

Dyrene poserer påkledd, eller de opptrer i et menneskelig miljø. Ofte møter de oss med et direkte blikk.
Jeg tilstreber at bildene skal romme både en tilstedeværelse og styrke, en sårbarhet og en ømhet.

Det er de dyptgående følelsene jeg søker å fange, og det uklare og bakenforliggende som vi ofte ikke finner ord for.

 

My use of animals to express human emotion follows a long-established tradition from both visual arts and fables and stories.

The animals are depicted in human attire or they appear in a human environment, and they often meet the viewer with a direct gaze. In my art I strive to convey feelings such as presence and strength, vulnerability and tenderness.

Through my animals I seek to capture profound emotions as well as the ambiguous and underlying that it is often difficult to articulate.

Foto: Lene Hval